Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.ulton.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

ULTON S.C. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Cicha 10

NIP 5993207908  REGON 368149990

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - RODO )

Państwa Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6  ust.1 lit b RODO to znaczy w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO ,w zakresie w jakim będziemy przesyłać do Państwa najnowsze  oferty na nasze produkty i usługi.

Jeżeli do  przetwarzania danych Państwa danych osobowych będzie potrzebna zgoda, wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowa informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się w zakładce: Informacja o Ochronie Danych Osobowych – RODO.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

Zgodnie z regulacją wynikającą z RODO  posiadają  Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.                   

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.utlon.pl - Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Klauzula Informacyjna

dla kontrahentów

dla ULTON S.C. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Cicha 10

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  ULTON S.C. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Cicha 10 email biuro@ulton.pl zwana dalej: "Administratorem".  

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy , jak również dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią . Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia marketingu wyrobów i usług własnych Administratora lub po uzyskaniu Twojej zgody w celu prowadzenia marketingu towarów i usług innych oferentów ,

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest :

a. realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu wyrobów i usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c. w przypadku w którym  przetwarzanie danych osobowych będzie wymagało Twojej zgody , podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich   kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych . Przysługuje Ci również prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich  interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń .

5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść

skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności pośredniczące w  transakcji kartami płatniczymi ,księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie .

8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora w wykonaniu obowiązków prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

W przypadku rejestracji na naszej stronie internetowej bez zamiaru dokonania transakcji, Twoje dane będą usunięte w terminie 6 miesięcy od daty wyrejestrowania konta użytkowania i w tym okresie ich przetwarzanie zostanie ograniczone wyłącznie do przechowywania danych.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji

Obsługa klienta:

tel. 727 777 190 mail: biuro@ulton.pl

Dział handlowy:

tel. 727 777 199 mail: handel@ulton.pl

Serwis:

tel. 727 777 197 mail: serwis@ulton.pl