Regulamin konkursów

Konkursy ULTON - Facebook

 

  1. Organizatorem konkursów jest ULTON S.C. , ul. Cicha 10, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993207908, REGON: 368149990.
  2. Konkursy nie są w żaden sposób promowane, sponsorowane, ani prowadzone przez serwis Facebook. Uczestnicy konkursu nie mogą mieć żadnych roszczeń do serwisu Facebook, stroną we wszelkich sporach i roszczeniach jest Organizator czyli ULTON S.C.
  3. Nagrodą w konkursach są produkty wymienione w poście konkursowym.
  4. Konkursy organizowane są okresowo, z różną częstotliwością i trwają ok. 1 tygodnia (dokładny czas określany jest w poście konkursowym).
  5. Konkurs polega na umieszczeniu komentarza (dozwolone jest wklejanie zdjęć) jako odpowiedzi na zadane przez organizatora pytanie. Dozwolone jest umieszczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
  6. Nagrody przyznaje jury z ramienia organizatora osobom, które dokonają najciekawszego (zdaniem jury) zgłoszenia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie praw autorskich do zamieszczonych treści i zdjęć oraz nadesłanie zgłoszenia w terminie określonym przez organizatora.
  7. Konkurs przeznaczony jest dla fanów profilu Ulton – Wyposażenie gastronomii i sklepów i prowadzony za pośrednictwem profilu firmowego Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom na koszt Organizatora. Dopuszcza się także odbiór osobisty w siedzibie firmy.
  8. Wyniki konkursu zostają ogłoszone na profilu Ulton – Wyposażenie gastronomii i sklepów w zapowiedzianym w poście terminie, w osobnym poście. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie poprzez wiadomość prywatną na Facebooku adresów do wysyłki nagród, numerów telefonów.
  9. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych..
  10. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników, tj. ich imiona i nazwiska (jeśli udostępnione zostały na profilu Facebook), przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, natomiast dane adresowe zwycięzcy konkursu wraz z ich imieniem i nazwiskiem - dodatkowo w celu wysyłki nagród. Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku zwycięzcy - do czasu realizacji wysyłki nagrody konkursowej. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.