Stalgast

Garnek wysoki
Garnek wysoki d 160 mm 2,5 l z pokrywką 011162

Garnek wysoki d 160 mm 2,5 l z pokrywką 011162

78,70 zł
netto: 70,83 zł
(brutto: 87,12 zł)
Garnek wysoki
Garnek wysoki d 200 mm 6,3 l z pokrywką  011202

Garnek wysoki d 200 mm 6,3 l z pokrywką 011202

119,00 zł
netto: 107,10 zł
(brutto: 131,73 zł)
Garnek wysoki
Garnek wysoki d 240 mm 9 l z pokrywką 011242

Garnek wysoki d 240 mm 9 l z pokrywką 011242

152,00 zł
netto: 136,80 zł
(brutto: 168,26 zł)
Garnek wysoki
Garnek wysoki d 280 mm 15.4 l z pokrywką 011282

Garnek wysoki d 280 mm 15.4 l z pokrywką 011282

207,00 zł
netto: 186,30 zł
(brutto: 229,15 zł)
Garnek wysoki
Garnek wysoki d 320 mm 20,9 l z pokrywką 011322

Garnek wysoki d 320 mm 20,9 l z pokrywką 011322

311,00 zł
netto: 279,90 zł
(brutto: 344,28 zł)
Garnek wysoki
Garnek wysoki d 320 mm 25,7l z pokrywką 011342

Garnek wysoki d 320 mm 25,7l z pokrywką 011342

350,00 zł
netto: 315,00 zł
(brutto: 387,45 zł)
Garnek wysoki
Garnek wysoki d 360 mm 36,6 l z pokrywką 011362

Garnek wysoki d 360 mm 36,6 l z pokrywką 011362

445,00 zł
netto: 400,50 zł
(brutto: 492,62 zł)
Garnek wysoki
Garnek wysoki d 400 mm 50,3 l z pokrywką 011402

Garnek wysoki d 400 mm 50,3 l z pokrywką 011402

544,00 zł
netto: 489,60 zł
(brutto: 602,21 zł)
Garnek wysoki
Garnek wysoki d 450 mm 71,6 l bez pokrywki 011452

Garnek wysoki d 450 mm 71,6 l bez pokrywki 011452

680,00 zł
netto: 612,00 zł
(brutto: 752,76 zł)
Garnek wysoki
Garnek wysoki d 500 mm 98,2 l z pokrywką 011502

Garnek wysoki d 500 mm 98,2 l z pokrywką 011502

862,00 zł
netto: 775,80 zł
(brutto: 954,23 zł)
Garnek średni
Garnek średni d 200 mm 4,4 l z pokrywką 012202

Garnek średni d 200 mm 4,4 l z pokrywką 012202

104,00 zł
netto: 93,60 zł
(brutto: 115,13 zł)
Garnek średni
Garnek średni d 240 mm 7,2 l z pokrywką 012242

Garnek średni d 240 mm 7,2 l z pokrywką 012242

138,00 zł
netto: 124,20 zł
(brutto: 152,77 zł)